Tổng hợp feedback video từ khách hàng Sâm Bắc Mỹ CND

Ăn ngon

Nội tiết

Cải thiện nội tiết – Chị Ngọc Thủy

Cải thiện nội tiết và sinh lý – Chị Hồng Vân Trâm

CẢI THIỆN SỨC KHỎE

Cải thiện sức khỏe – Chị Thúy An

Cải thiện tóc bạc

Cải thiện tóc bạc – Chị Nguyễn Tâm

Hiếm muộn

Hỗ trợ hiếm muộn – Chị Thanh Vân

Nhức mỏi

Sáng mắt

Sáng mắt – Chị Thu Hiền

Suy nhược cơ thể

Không còn mệt mỏi – Chị Thanh Thúy

Trầm cảm

Trầm cảm – Bs.CKI Nội tổng quát Thu Loan

Cải thiện chức năng gan

Tim mạch

Cải thiện sức khỏe tim mạch – Chị Trần Gẫm GV An Giang

Cải thiện sinh lý

Cải thiện tiểu đêm

Cải thiện tiểu đêm – Chị Huyền Dung

Cải thiện tiểu đem – Chị Nguyễn Hoài

Cải thiện tiểu đêm – Chị Lê Vinh

Cải thiện tiểu đêm – Chị Tô La

Cải thiện tiểu đêm – Chị Nguyễn Hằng

CẢI THIỆN TRÍ NHỚ

Cải thiện trí nhớ – Chị Trần Thơ

Cải thiện trí nhớ – Chị Tuyết Nhung

Cải thiện đau đầu

Cải thiện đau đầu – Chị Phan Ngọc

Không còn đau đầu – Chị Lê Khoa

Đường huyết

Hỗ trợ tiểu đường – Chị Phương

Ngủ ngon

Ngủ ngon – Chị Liễu Nguyễn

Ngủ ngon – Chị Hải Yến

Ngủ ngon – Chị Huỳnh Hồng

Ngủ ngon – Chị Lan Anh

Ngủ ngon – Chị Minh Châu