Tổng hợp feedback video từ khách hàng Sâm Bắc Mỹ CND

Ăn ngon

Ăn ngon – Chị Khánh Hà

Ăn ngon – Chị Nguyễn Kiệm

Ăn ngon – Chị Ngọc Như

Ăn ngon – Chị Phan Hà

Ăn ngon – Chị Trúc Diễm

Ăn ngon – Chị Trần Thùy

Ăn ngon – Chị Thanh Bình

Ăn ngon – Chị Nguyễn Hằng

Nội tiết

Cải thiện nội tiết – Chị Ngọc Thủy

Cải thiện nội tiết – Chị Lê Hải

Tiền mãn kinh – Chị Huỳnh Nguyệt

Cải thiện nội tiết – Chị Hồng Vân

Cải thiện nội tiết – Chị Nguyễn Trang

Bốc hỏa, tiền mãn kinh – Chị Hằng

Cải thiện nội tiết tố – Chị Phương Luân

CẢI THIỆN SỨC KHỎE

Cải thiện sức khỏe – Chị Như Ngọc

Cải thiện sức khỏe – Chị Ngọc Xuyên

Cải thiện sức khỏe – Chị Bùi Tiếp

Cải thiện sức khỏe – Chị Phương Luân

Cải thiện sức khỏe – Chị Thúy An

Cải thiện sức khỏe – Anh Dương Lê

Cải thiện sức khỏe – Chị Thu Anh

Cải thiện sức khỏe – Chị Mộng Kiều

Cải thiện sức khỏe – Chị Ngọc Dung

Cải thiện sức khỏe – Anh Quang Nghiêm

Cải thiện sức khỏe – Anh Hoàng Phong

Cải thiện sức khỏe – Chị Hằng

Cải thiện sức khỏe – Chị Nông Thị Luân

Phục hồi sức khỏe – Chị Hồng Vân

Cải thiện sức khỏe – Chị Minh Tuấn

Cải thiện sức khỏe – Chị Kim Ngân

Cải thiện sức khỏe -Chị Ánh Hồng

Cải thiện sức khỏe – Chị Cầm Thư

Cải thiện sức khỏe – Chị Minh Châu

Cải thiện sức khỏe – Chị Ngọc Thiện

Cải thiện sức khỏe – Chị Nguyễn Nhung

Cải thiện sức khỏe – Chị Phượng Võ

Cải thiện sức khỏe – Chị Thu Anh

Cải thiện sức khỏe – ChịTrần Thị Kiều

Cải thiện sức khỏe – Chị Văn Long

Cải thiện sức khỏe – Chị Nguyễn Thị Mén

Cải thiện sức khỏe – Chị Tô La

Cải thiện sức khỏe – Chị Thanh Nga

Cải thiện sức khỏe – Chị Thanh Vân

Cải thiện sức khỏe – Chị Cẩm Vân

Cải thiện sức khỏe – Chị Hiếu

Cải thiện sức khỏe – Chị Kim Phụng

Cải thiện sức khỏe – Anh Minh Anh

Cải thiện sức khỏe – Chị Ngọc Loan

Cải thiện sức khỏe – Chị Nguyễn Thu

Cải thiện sức khỏe – Chị Thúy Hằng

Cải thiện sức khỏe – Chị Út Đặng

Cải thiện sức khỏe – Anh Song Hiển

Cải thiện sức khỏe – Chị Nguyễn Ngọc

Cải thiện sức khỏe – Chị Nhung

Cải thiện sức khỏe – Chị Ngọc Lan

Cải thiện sức khỏe – Chị Đặng Thị Khỏe

Cải thiện sức khỏe – Anh Hà Tuyệt

Cải thiện sức khỏe -Chị Kim Phụng

Cải thiện sức khỏe – Chị Minh Hòa

Cải thiện sức khỏe – Chị Nguyễn Tâm

Cải thiện sức khỏe – Chị Kim Hoàng

Cải thiện sức khỏe -Chị Ánh Ngọc

Cải thiện sức khỏe -Chị Nguyễn Nhung

Cải thiện tóc bạc

Cải thiện tóc bạc – Chị Nguyễn Tâm

Hiếm muộn

Hỗ trợ hiếm muộn – Chị Thanh Vân

Nhức mỏi

Hết đau mỏi -Chị Xuyên Phan

Không còn nhức – Chị Trúc Linh

Đỡ đau lưng – Anh Văn Thái

Hết nhức mỏi – Chị Nguyễn Thu

Sáng mắt

Sáng mắt – Chị Thu Hiền

Sáng mắt – Chị Thu Hằng

Sáng mắt – Anh Thanh Bình

Suy nhược cơ thể

Không còn mệt mỏi – Chị Thanh Thúy

Khỏe người – Chị Lê Phương

Suy nhược cơ thể – Chị Ngọc Xuyến

Cải thiện suy nhược cơ thể – Chị Ngọc Xuyến

Trầm cảm

Trầm cảm – Chị Thu Loan

Cải thiện chức năng gan

Cải thiện chức năng gan – Chị Trần trang

Tim mạch

Tác dụng hỗ trợ tim mạch của nhân sâm canada

Cải thiện sức khỏe tim mạch – Chị Trần Gẫm

Cải thiện sức khỏe tim mạch – Chị Ngọc Ngân

Cải thiện sinh lý

Cải thiện sinh lý – Anh/Chị Thanh Vân

Cải thiện sinh lý – Anh/Chị Ngọc Oanh

Cải thiện sinh lý – Chị Thu Hiền

Cải thiện sinh lý – Chị Thùy Nhung

Cải thiện tiểu đêm

Cải thiện tiểu đêm – Chị Huyền Dung

Cải thiện tiểu đêm – Chị Nguyệt Châu

Cải thiện tiểu đem – Chị Nguyễn Hoài

Cải thiện tiểu đêm – Anh Minh hòa

Cải thiện tiểu đêm – Chị Tô La

Cải thiện tiểu đêm – Chị Nguyễn Hằng

Cải thiện tiểu đêm – Chị Lê Vinh

Cải thiện tiểu đêm – Chị Tuyết Nhung

CẢI THIỆN TRÍ NHỚ

Cải thiện trí nhớ – Chị Trần Thơ

Cải thiện trí nhớ – Chị Tuyết Nhung

Cải thiện đau đầu

Cải thiện đau đầu – Chị Phan Ngọc

Cải thiện đau đầu – Chị Linh

Đau đầu – Chị Kim Hoàng

Hết đau đầu – Chị Thanh Tâm

Đau đầu – Chị Nông Thị Luân

Đau đầu – Chị Nguyễn Thu

Hỗ trợ đau đầu – Chị Ngọc Hà

Không còn đau đầu – Chị Lê Khoa

Hỗ trợ đau đầu – Chị Ngọc Hà

Không còn đau đầu – Chị Lê Khoa

Đường huyết

Ổn định đường huyết – Chị Tăng Bắc

Ổn định đường huyết – Chị Ngọc Xuyến

Hỗ trợ tiểu đường – Chị Xuyến

Hỗ trợ tiểu đường – Chị Lê Xương

Hỗ trợ tiểu đường – Chị Phan Sương

Ổn định đường huyết – Chị Nguyễn Huyền

Tiểu đường – Chị Nguyễn Đào

Hỗ trợ tiểu đường – Chị Lê Phương

Ngủ ngon

Ngủ ngon – Chị Ngọc Thủy

Ngủ ngon – Chị Thu Hiền

Ngủ ngon – Chị Thùy Nhung

Ngủ ngon – Chị Thu Hiền

Ngủ ngon – Chị Huỳnh Nguyệt

Ngủ ngon – Chị Khánh Hà

Ngủ ngon – Chị Nông Thị Luân

Ngủ ngon – Chị Liễu Nguyễn

Ngủ ngon – Chị Hải Yến

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Hằng

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Hiên

Ngủ ngon – Chị Đặng Thị Định

Ngủ ngon – Chị Ngọc Ngân

Ngủ ngon – Chị Thanh Thủy

Ngủ ngon – Chị Hoàng Thủy

Ngủ ngon – Chị Huỳnh Hồng

Ngủ ngon – Chị Huỳnh Loan

Ngủ ngon – Chị Lan Anh

Ngủ ngon – Chị Mai Lâm

Ngủ ngon – Chị Minh Châu

Ngủ ngon – Chị Mỹ Chi

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Hằng

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Hiên

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Ngọc

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Nhãn

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Thiện

Ngủ ngon – Chị Nguyên

Ngủ ngon – Chị Như Thủy

Ngủ ngon – Chị Thanh Hải

Ngủ ngon – Anh Thanh Huyền

Ngủ ngon – Chị Thu Hoài

Ngủ ngon – Chị Trần Gẫm

Ngủ ngon – Chị Vu Lụa

Ngủ ngon – Chị xuân Diệu

Ngủ ngon – Chị Nguyên Nhung

Ngủ ngon – Chị Thu Hằng

Ngủ ngon – Chị xuyên Phan

Ngủ ngon – Chị Minh Hoàn

Ngủ ngon – Chị Kim Hoàng

Ngủ ngon – Chị Thu Hiền

Ngủ ngon – Chị Huyền Dung

Ngủ ngon – Chị Lê Phương

Ngủ ngon – Chị Phan Ngọc

Ngủ ngon – Chị Trúc Linh

Ngủ ngon – Chị Đô Tám

Ngủ ngon – Chị Yến Thanh

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Nhung

Ngủ ngon – Chị Trần Thị Hạnh

Ngủ ngon – Chị Linh

Ngủ ngon – Chị Nhung

Ngủ ngon – Chị Lương Kim Ngọc

Ngủ ngon – Chị Thùy Nhung

Ngủ ngon – Chị Khánh Hà

Ngủ ngon -Chị Nguyên Liễu

Ngủ ngon – Chị Hải Yến

Ngủ ngon – Chị Trúc Ly

Ngủ ngon – Chị Thu Hiền

Ngủ ngon – Chị Ngọc Thủy

Ngủ ngon – Chị Huuỳnh Nguyệt

Ngủ ngon – Chị Nguyên An Lưu

Ngủ ngon – Chị Nông Thị Luân

Ngủ ngon – Chị Thanh Huyền

Ngủ ngon – Chị Kim Tiến

Ngủ ngon – Chị Đặng Thị Định

Ngủ ngon – Chị Nguyễn Kiệm

Ngủ ngon – Chị Khánh Hòa

Ngủ ngon – Chị Phan Hà

Ngủ ngon – Chị Thùy Trần

Ngủ ngon – Anh Thanh Bình