Nhân Sâm Hòa Tan CND GINSENG RED – Hộp 30 gói

Giá: 900.000 VNĐ

Cao khô bột nhân sâm: …………………………1400mg
Cao khô bột ba kích: ……………………………200mg
Cao khô bột kỷ tử: ………………………………50mg
Tá dược vừa đủ 3g