Thông báo Dừng Chương Trình Khuyến Mãi Bột Nhân Sâm Mua 4 Tặng 1

Kính gửi các anh chị đại lý!
Công ty TNHH Sâm Bắc Mỹ CND cảm ơn các anh chị đại lý luôn đồng hành phát triển và đưa sản phẩm
tới người tiêu dùng.
Theo quyết định từ giám đốc công ty, Công ty xin được thông báo về việc dừng chương trình khuyến
mãi dành cho sản phẩm Bột Nhân Sâm Canada – hình thức mua 4 hộp tặng 1 hộp. Thời gian dừng
khuyến mãi chính thức từ ngày 16.08.2021
Các chương trình khuyến mãi mới sẽ được xây dựng và thông báo tới các anh chị đại lý trong. Rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các anh chị đại lý về sản phẩm và dịch vụ để nhằm phục vụ khách
hàng tốt hơn