Nhân sâm khô nguyên củ chưng cất thủy gối đầu

Chưng nhân sâm – Chưng cất thủy gối đầu

Cho củ nhân sâm tầm 10g  có thể dùng cho 3 người.

Đầu tiên cần rửa qua nhân sâm. Mạc dù nhân sâm đã được rửa bàng máy và sấy khô, tuy nhiên chúng ta cũng cần rửa qua lại trước khi chế biến.

Sau đó chúng ta bỏ vào thố và đổ nước vào. Lượng nước tùy theo các bạn dùng.

Thời gian chung tầm 45 phút. Tuy nhiên để hiệu quả hơn, các bạn nên ngân nhân sâm trong nước khoảng từ 15 đến 20 phút.

Sau 45 phút là chúng ta đã có nước nhân sâm chưng cất thủy.