Cung cấp nguyên liệu nhân sâm canada

Chuyên cung cấp nguyên liệu nhân sâm canada cho các đơn vị sản xuất thực phẩm – mỹ phẩm:

  • Cao bột khô nhân sâm canada loại rễ và củ nhỏ
  • Cao bột khô nhân sâm canada loại củ lớn
  • Rễ nhân sâm canada
  • Nhân sâm canada nguyên kiện
  • Nhân sâm canada tươi theo mùa bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11

Liên hệ đặt hàng nguyên liệu theo hotline 0916026971