Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Hướng dẫn mua hàng tại website

  • Bước 1: Khách hàng truy cập vào website và chọn sản phẩm cần mua
  • Bước 2: Thêm vào giỏ hàng
  • Bước 3: Tiếp tục mua hàng hoặc vào tiến hành thanh toán
  • Bước 4: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới để đặt hàng
  • Bước 5: Chọn hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Khách hàng có thể chọn hai hình thức thanh toán sau:

Thanh toán chuyển khoản:

Khách hàng thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ được giao sau khi tiền đã chuyển.
Thông tin tài khoản:

  • Công Ty TNHH Sâm Bắc Mỹ CND
  • STK: 999911099588
  • Ngân Hàng: ACB – CHI NHÁNH HỘI SỞ TPHCM

Thanh toán khi nhận sản phẩm

Khách hàng đặt mua sản phẩm và kiểm tra phí vận chuyển theo khu vực. Sau khi xác nhận đặt hàng, sản phẩm sẽ được vận chuyển đến khách hàng và thu tiền trực tiếp.